Bước 1: Người bán có nhu cầu tham gia Sàn giao dịch Du lịch điện tử Trà Vinh đọc và tìm hiểu quy chế hoạt động của Sàn giao dịch Du lịch điện tử Trà Vinh.

Bước 2: Người bán đăng ký tài khoản nhà bán.

- Truy cập Sàn giao dịch Du lịch điện tử Trà Vinh (http://etraveltravinh.com.vn)

- Click vào nút “Đăng ký ngay” phía dưới bên phải.

- Điền thông tin email, họ tên và nhập mật khẩu, ...

- Tích vào nút “ĐĂNG KÝ CỬA HÀNG”.

Bước 3: Thẩm tra thông tin và kích hoạt tài khoản

- Ban quản trị thẩm tra thông tin Người bán tại cơ sở của Người bán.

- Ban quản trị thông báo cho Người bán đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tham gia sàn. Trong trường hợp đủ điều kiện tham gia Người bán tiến hành ký hợp đồng và nộp phí tham gia.

- Ban quản trị kích hoạt tài khoản và thông báo cho Người bán.

Bước 4: Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt, Người bán phải tiến hành cập nhật, bổ sung đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của mình gồm: Thông tin doanh nghiệp (hoặc hộ SXKD), ảnh sản phẩm, giá cả, chất lượng và các thông tin liên quan khác...

Bước 5: Ban quản trị kiểm tra, kiểm soát các thông tin được đăng tải, những thông tin vi phạm sẽ bị gỡ bỏ, trong trường hợp Người bán tiếp tục tái phạm thì có thể ngừng hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng gian hàng của Người bán.

Bước 6: Người bán hàng tự quản lý các đơn hàng, liên hệ với người mua hàng để hoàn thành giao dịch, giao hàng, thanh toán.

Bước 7: Người bán bắt buộc phải cập nhật tình hình giao dịch đơn hàng thành công hay không lên hệ thống, đồng thời phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến hoạt động mua bán khi có yêu cầu kiểm tra, giám sát của Ban quản trị và cơ quan có chức năng.